NLP Eğitimi
NLP (Neuro Linguistic Programming), düşünme, dil ve davranış aşamalarını inceler, kişilerin belirledikleri hedef ve amaçlara ulaşması için bu süreçleri en etkin nasıl kullanabileceğini öğreten bir çalışmadır.

NLP hızlı ve etkili bir şekilde davranış değişikliği yaratmaya yönelik çok güçlü teknikler ve bunların nasıl kullanıldıklarını açıklayan bir uygulama felsefesinden oluşur.
 

NLP Temel Eğitiminin Amacı; Bireylerin potansiyellerini keşfetmelerini ve kullanabilmelerini, yaşamlarında öncelikli hedeflerini belirleyebilmelerini, hedeflerine ulaşma kararlılığını sürdürebilmelerini, farkındalıklarını artırabilmelerini, davranış esnekliği kazanmalarını, etkili iletişim kurabilmelerini, çatışmaları ve sorunları yönetebilmelerini sağlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerileri NLP teklikleri ile uygulamalı olarak aktarmaktır.
 
NLP EĞİTİM İÇERİĞİ :

 NLP Nedir?
 NLP’nin Kişisel Gelişim İlkeleri
 NLP’nin Tarihçesi
 Etkili İletişim Becerileri Geliştirme
 Başkalarını Etkileme
 NLP İletişim Modeli
 Duygularınızı Yönetme
 Meta Model
 Davranış Kalıplarını Anlama
 Kendinizi Ve Başkalarını Tanıma
 Temsil Sistemleri
 Cesaret Motivasyon Ve Öz-Güven Kazanma
 Çatışma Yönetimi
 Etkili İlişkiler Kurma
 İş Ve Yaşam Dengenizi Kurma
 Davranış Esnekliği Kazanma
 Kendi İçinde Ve Başkalarıyla Barış İçinde Olma
 Kendi Mükemmelliğinizi Ve Yaratıcılınızı Geliştirme
 Yaşamınızın Her Alanında Engellerin Üstesinden Gelme
 Kendi Potansiyelinizi Keşfetme Ve Olmak İstediğiniz ‘’SİZİ’’ Yaratma
 Hedeflerinizi Belirleme Ve Hedeflerinize Ulaşma
 Pozitif Düşünme Yetileri Kazanma
 Stresinizi, Korkularınızı, Kaygılarınızı Yönetme Becerileri

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!