Temel Koçluk Eğitimi
Temel koçluk eğitiminde amacımız koçluğu meslek edinmeyi talep eden kişilere giriş eğitimi vererek temelini oluşturmak ve katılımcıların koçluk becerilerini geliştirmek.

Bu sayede kişiler, Öğrenci Koçluğu, Yaşam Koçluğu, Aile Koçluğu gibi alanlarda uzmanlaşmayı sağlar.

Eğitim konuları, danışan ve danışman çerçevesinde ele alınır ve tüm meslek grupları ve iş ortamlarının kullanılması amaçlanır.
 

Temel Koçluk Eğitim Konu Başlıkları

 Koçluk nedir, ne değildir ? (Koçluk ile terapi, koçluk ile danışmanlık, koçluk ile mentörlük arasındaki farklar nelerdir?)
 Koçluk felsefesi nasıl olmalıdır?
 Koçluk kavramlarının açıklanması
 Koçluk mesleklerin açıklanması
 Temel koçluk becerilerinin geliştirilmesi
 Koçluğun içselleştirilmesi
 Danışanda farkındalık yaratmanın yollarını açıklanması
 Koçluk seansının çerçevesi
 Beynimizin işleyişi
 Danışanı engelleyen inançları ve değişimi
 Bedensel Egzersizler
 Zihinde Canlandırma
 Hipnoz ile Telkin Yöntemi
 Danışanla bağ kurma yollarını açıklaması
 Danışanda özgüven geliştirme yöntemlerinin kavratılması
 Danışanda kritik gediklerin ortaya çıkarılması
 Empati kurulması;
 “Olumlu dil kalıpları” kullanması
 Beden dilinin kullanılması
 Kişisel farkındalığın arttırılması
 Danışanın hayal ve hedeflerinin belirginleştirilmesi
 Özgüven sağlama ve kendine duyduğu inancı güçlendirmek
 Sorumluluk ve iç disiplin geliştirmesine yardımcı olmak
 Başarıyı önce zihinde yaratma
 Görsel beyni etkin kullanmak
 Değerler sistemi farkındalığı
 Güçlü sorular, cesur adımlar

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!